učitavam...
Na vrh

Plaćene usluge

Trošak plaćenih usluga prikazuje se izravno na stranici narudžbe za svaku određenu uslugu. Nikakva kamata na zarađeni novac ne naplaćuje se.

Sva plaćanja su neopoziva - nemoguće je otkazati izvršeno plaćanje.

Plaćanje za bilo koju uslugu znači potpuno i bezuvjetno prihvaćanje svih uvjeta, uključujući i visinu naplaćenih naknada.

Sve plaćene usluge koje se pružaju korisnicima naše društvene mreže pružaju se automatski, odmah u vrijeme plaćanja, i smatra se da su pružene u potpunosti i odgovarajuće kvalitete. Odbijanje korištenja već pruženih usluga je nemoguće.

U slučaju dobrovoljnog prekida korištenja stranice od strane korisnika ili blokiranja korisnika od strane Uprave, sredstva koja se plaćaju za usluge koje pruža naša društvena mreža ne vraćaju se.

Naše plaćene usluge

Uspon objavljivanja - $ 1
Promovirajte unutar 24 sata - $ 3
Promovirajte u roku od 7 dana - $ 10
Promovirajte u roku od 30 dana - $ 38
Promovirajte u roku od 90 dana - $ 100
Promovirajte u roku od 180 dana - $ 190
Promovirajte u roku od 365 dana - $ 350